Kā izprast vēža diagnozi?
Ārstēšana
Rehabilitācija
Paliatīvā aprūpe
Pretvēža profilakse
Ko jautāt ārstam?
Praktiski jautājumi
Sadarbības partneri

Paliatīvā aprūpe

Paliatīvās aprūpes pakalpojumi

Pacients var saņemt šādus valsts apmaksātus paliatīvās aprūpes pakalpojumu veidus:

  1. Ambulatori:
    • ģimenes ārsta mājas vizītes (saskaņā ar noteiktām  diagnozēm) ;
    • konsultācijas pie paliatīvās aprūpes speciālista;
    • veselības aprūpes pakalpojumus mājās.

      2.Stacionāri:
        • aprūpi paliatīvajās nodaļās.

Ģimenes ārsta mājas vizītes
Ambulatori paliatīvo aprūpi organizē ģimenes ārsts vai ārstējošais speciālists - nepieciešamības gadījumā nozīmē medikamentus, tai
skaitā arī terapijai nepieciešamos pretsāpju medikamentus, kā arī
izraksta nosūtījumu pie veselības aprūpes speciālistiem, tai skaitā
pie paliatīvās aprūpes speciālista.
Ģimenes ārsta kompetencē ir tiesības veikt visu, lai noņemtu slimības izpausmes, kas ietver:
Kompensējamo medikamentu izrakstīšanu (spēcīgas pretsāpju zāles,
var būt arī opiāti u.c.);
Inkontinences līdzekļu izrakstīšanu pacientiem ar noteiktām
diagnozēm;
Atsāpināšanas un izgulējumu kopšanas metožu pielietošanu;
Dažādus pasākumus, kas nepieciešami elpas trūkuma, asiņošanas, u.c.
gadījumos;
Brūču kopšanu (iztīrīšanu un pārsiešanu);
Diētas plāna izstrādi vai pārskatīšanu;
Informācijas sniegšanu aprūpētājiem par slimnieka kopšanu mājas
apstākļos.

Pacienti, kuriem nepieciešama ambulatorā paliatīvā aprūpe,
ar ģimenes ārsta nosūtījumu var saņemt valsts apmaksātu paliatīvās
aprūpes speciālistu konsultāciju.
Valsts apmaksātas konsultācijas pie paliatīvās aprūpes speciālista
ambulatorajā ārstniecības iestādē iespējams saņemt neatkarīgi no
noteiktās diagnozes.

Veselības aprūpes pakalpojums mājās

Tā ir medicīniska
aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā, ja pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē

Veselības aprūpi mājās var saņemt:

Insulta vai smadzeņu infarkta pacients trīs mēnešu laikā pēc
saslimšanas, kuram nepieciešama medicīniskā rehabilitācija;
Pacients, kuram ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi,
kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
Pacients ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājumiem, kuram
nepieciešams turpināt medicīnisko rehabilitāciju pēc stacionārās
programmas, ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta NRC “Vaivari”.

Kā saņemt veselības aprūpes pakalpojumus mājās?
Pirmreizēji veselības aprūpes pakalpojumus mājās var saņemt
līdz 30 dienām.
Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no
pieteikuma saņemšanas brīža.
Pakalpojumu sniegšanu nodrošina darbdienās, brīvdienās un svētku
dienās.
Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk par 30 dienām:
- divu darbadienu laikā pirms termiņa beigām pacientam vai viņa
piederīgajam jāvēršas pie ģimenes ārsta;
- ģimenes ārsts izvērtēs pacienta veselības stāvokli un sniegs
atzinumu par nepieciešamību turpināt sniegt attiecīgo
pakalpojumu vai to pārtraukt;
- papildus samaksa par ārsta mājas vizītēm nav jāveic.
Lai saņemtu medicīnisko rehabilitāciju mājās, nepieciešams fizikālās
un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums un tam pievienots
rehabilitācijas plāns.
Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:
Medikamentu ievadīšanu;
Ādas bojājuma aprūpi;
Urīna ilgkatetra maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā
pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās
atveres (stomas) aprūpi, kuru vienam pacientam apmaksā ne vairāk
kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas,
cistostomas aprūpi, kuru valsts apmaksā atbilstoši faktiski sniegto
pakalpojumu skaitam);
Enterālu barošanu caur zondi;
Ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju;
Rehabilitāciju insulta pacientiem un pacientiem pēc muguras
smadzeņu bojājumiem.
Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus:
Izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu
nogādāšanu laboratorijā;
Vitālo rādītāju kontroli;
Pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības
veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
Klizmas veikšanu.


Paliatīvo aprūpi ir iespējams saņemt slimnīcā
Pēctecīgi citiem stacionāriem ārstniecības pakalpojumiem,
ja ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, uzskata
par nepieciešamu pacientam sniegt šāda veida medicīnisko
palīdzību. Nepieciešamības gadījumā lēmumu par paliatīvo aprūpi
var pieņemt ārstu konsilijs.
Ja ģimenes ārsts vai jebkurš cits speciālists ir izvērtējis
pacienta veselības stāvokli un uzskata par nepieciešamu nosūtīt
pirmreizējai vai atkārtotai veselības aprūpes pakalpojumu
saņemšanai stacionāri.


 
Avota nosaukums: Nacionālais veselības dienests
Avota adrese:  www.vmnvd.lv
Kontakti
Nosaukums:Nacionālais veselības dienests
Fiziskā adrese:
Web adrese:www.vmnvd.lv
Epasts:
Tālrunis: 80001234


Informācija ir pārbaudīta un uzticama, taču tā neaizstāj ārsta vai citu profesionāļu konsultācijas!
Sūtu vēstuli Vēstule ir nosūtīta

Nosūtīt uz epastu

Vēstulē Jūs saņemsiet šī raksta kopiju.
Jūsu epasta adrese:
LASĪTIE RAKSTI
  • Paliatīvās aprūpes pakalpojumi